S H A N I K R U P A
  • February 5, 2020

मी सौ. मंगल सीताराम जगताप वय ५५ राहणार खारघर नवी मुंबई, मला २ वर्षांपासून चालताना दम लागण्याचा त्रास होता. १ वर्षापूर्वी माझा कौटुंबिक डॉक्टरांकडून सल्ला घेऊन प्राथमिक चाचण्या केल्या त्यानुसार त्यांनी हृदय रोग तज्ञ डॉक्टरांकडे जाण्याचा सल्ला दिला.

हृदय रोग तज्ञ डॉक्टरने अँजिओग्राफी करून हृदयामधील धमन्यांमध्ये ३०%, ६०%, व ९०% अडथळा असल्याचा निष्कर्ष काढून २ स्टेंट बसवण्याचा सल्ला दिला होता.

तत्पूर्वी आमच्या मित्रपरिवाराकडून आम्हाला शनिकृपा हार्ट केअर क्लिनिक बद्दल आम्हाला माहिती मिळाली, ऑपरेशन न करता ब्लॉकेज काढता येते व आपली जीवन पद्धत बदलून/ सुधारून आपण हृदयाची काळजी घेऊ शकतो, हि हमी डॉक्टरांनी दिली त्या प्रमाणे मी आर्टेरिअर क्लिअरन्स थेरपी सुरु केली. ४० क्लिअरन्स घेतल्यानंतर मला चांगला अनुभव आला, व दम लागण्याचा त्रास हळूहळू कमी झाला.

डॉक्टरांचा सल्ल्यानुंतर व्यायाम, आहार, आणि फॉलोअप करत आहे, मी डॉक्टरांची आभारी आहे.

सौ. मंगल सीताराम जगताप ४/२/२०२०

how to lower blood pressure
March 11, 2024

How to lower blood pressure naturally?

How to lower Blood pressure naturally? If you have

coronary heart disease (CHD)
December 18, 2023

What is Coronary Heart Disease (CHD)?

What is Coronary Heart Disease (CHD)? Coronary Heart Disease