S H A N I K R U P A
  • April 2, 2023

August 2, 2023

Avoid Angioplasty! Avoid Bypass!

CHELATION THERAPY Chelation is a chemical process that binds

May 4, 2023

उन्हाळ्याच्या उष्णतेपासून हृदय आणि मेंदूचे रक्षण करण्याचे उपाय

उष्ण हवामान हे आपल्या हृदयासाठी STREE TEST सारखे आहे,